patrone

 

EǓROLOGIO

euro_1999.jpg

 

 

Kurso en S–6/3 de AIS San Marino

kune validas –5 STU

- antaŭe deviga scio pri bazaj elementoj de juro, ekonomio, lingvoj, faǔno kaj flaǔro de Eǔropo, politikaj kaj partiaj sistemoj, kulturo, historio de Eǔropo, sociologio, politologioeuropea memstareco kaj aŭtonomio, prilaborado de  komunaj projektoj

kaj kultur-politiko

 

           Prelegkolektoj ligitaj kun temo eǔrologio: (eǔropeistiko) preperita kaj prezentitaj de anoj de AIS kaj aliaj eminentaj fakuloj, laǔ iniciata projekto de

 Prof H.G.FRANK.     Prilaboris kaj kunigis :

Alicja Lewanderska-Quednau

Tekstaj bazitaj sur la materialoj el prelegoj de AIS – San Marino kaj de  landaj AIS  filioj

 dum SUS, BUS kaj Studadsesioj (ekde j. 1997 ĝis nun).


 

ENHAVO

 

1.       Titolpaĝo:

a.     Bildo de patronoj de Eŭropo

b.    Kreintoj, lekciistoj, aǔtoroj, kunlaborantoj

 

2.        Ideo de Helmar Frank (nur en germana)

 

3.      W. Bormann: (en Esperanto kaj en germana) : < 1 studunuo >

Por plurlingveco de Eǔropo

Für die Mehrsprachigkeit Europas

 

4.        A. Lewanderska-Quednau: Skizaj informoj pri historio de Eŭropo < 0.5 studunuoj >

a.       (en Esperanto kaj en pola) Paneǔropo 

b.      (nur en Esperanto) Enkondukaj informoj pri Eŭropo

 

5.        Dirk Willkommen: Pri la elkresko de Eŭropo: Diverseco kaj unueco < 0.5 studunuoj >

 

6.        V. Barandovská-Frank: Enkonduko en eŭrologion kaj historia evoluo < 1.5 studunuoj >

a.      (nur en Esperanto) Enkonduko en eŭrologion

b.     (en Esperanto kaj en latina) Historia evoluo – Eŭropa kalendaro

 

7.        A. Lewanderska-Quednau: (en Esperanto kaj en pola) Al unuiĝinta Eŭropo < 1 studunuo >

a.     Al unuiĝinta Eŭropo – parto 1-a

b.    Al unuiĝinta Eŭropo – parto 2-a

 

8.        A. Lewanderska-Quednau: (en Esperanto kaj en pola) < 1 studunuo >

                      Ĝeneralaj informoj pri Eŭropo – skize pri Pollando

                        Ogolne informacje o Europie - w skrócie o Polsce

 

9.        H.-D. Quednau (nur en Esperanto)

                      Prahistorio de Poloj

 

10.               M.J. Komarnicka kaj P.Nosek

                      Bazaj faktoj de historio de Pollando

 

11.          T. Chmielik

                       Minoritatoj en Pollando

 

                < punktoj (9) , (10) kaj (11) kune 1 studunuo >

 

12.           E. Macko: (nur en Esperanto) < 1 studunuo >

                      Evoluo de la naciaj ideologioj ĉe la mezeŭropaj popoloj

 

13.           V. Ošlak: (nur en Esperanto)

a.      Problemoj de etnaj minoritatoj

b.     Ĉu Eŭropo estas pli ol geografia malvero?

 

14.           A. Lewanderska-Quednau: (en Esperanto kaj en pola)

            La rivero Danubo

             Rzeka Dunaj

 

15.              Studad-programo en pola, ILO kaj germane

16.          Anekso: Himno de EU en germana, pola kaj esperanta lingvoj

17.          Intervjuo kun Helmar Frank (en Esperanto)

18.          Seán O’Riain: Aktualaj ebloj de Eŭropa Unio (nur en Esperanto)

19.          Kazimierz Krzyżak (aŭtoro), Edward Jaśkiewicz (tradukinto):

 La eŭropa lingvo

20.          Informo pri Universitato Kelemantia (nur en Esperanto)

21.          Dokumentado pri malfermo de la fako „eŭrologio” en Karlovo (BG)

 

 


La teamo de kunlaborantoj pri la fako eŭrologio en AIS:

 

Iniciatintoj

kaj

daŭrigantoj

 

H. Frank

 

W. Bormann

 

A. Lewanderska-

          Quednau

   J.Ruszkowski

 

   Z. Tišljar                       

alicja.tif

 

 

 

 

 

 

Aŭtoroj

V. Barandowska-Frank

 

  E. Macko

 

   G. Silfer

 

R. Corsetti

     V. Ošlak

 

barandov

 

 

 

 

 

 

Kunlaborantoj

E. Bogacińska

 

R. Lewanderski

B. Czekajska

 

S. Ó Riain

 

S. Lewanderski

 

ewa.tif

tomek.bmp

bozena.JPG

stanek

 

 

 

 

 

 

Lingva kontrolo

kaj

grafika

prilaborado

I. Winnicka

 

F. Weigold

 

M. Delforge

 

H.D. Quednau

 

winnicka

183-Weigold-kl.JPG

Quednau.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Projektado,

prilaborado  kaj  enkomputiligo,

aǔtoroj de

fotoj

 

E. Bogacińska

 

   O. Bogaciński      

 

K. Hawrylewicz 

Zdzisław Błaejczyk

 

     P. Hawrylewicz

 

ewa.tif

Scan0002.tif

kasia.JPG

blaz

piotr

 

 

Pro malsano de Prof H.G. Frank nun okazas ŝanĝo, kaj eǔrologio estas gvidata en IUK-BG      

Kaj kune kun politologio, ĵurnalistiko kaj ergonomiko - ebligita por studi pere de interreto (laǔ modelo de polaj altlernejoj) - kaj en ligo kun ili, precipe kun Eǔropeistiko de Uniw. Szczecin, kaj kun konsultado de Univ. Europa en Italio kaj Natalin (PL)

Tamen sube mi montros la historian  eventon de AIS SM, agado  - la malfermo

 

 


 

La teamo el IUK – Karlovo

Eurologio kaj jurnalistiko

 

Bozidar Leonov      Nina Petrovna      Alicja Lewanderska

  Kiril Popov   Ralev    H.D. Quednau  J. Rosciszewski Barbara Pietrzak

Tomasz Chmielik, Marian Zdankowski, Roman Dobrzynski, Marian Dobrzynski

Ewa Polakova,V. Barandovska, Ljudmila Novak, Wladyslaw Bartoszewski, B. Gieremek,

Januesz Wojcik, Alfons Nossol, Perla Monteneri, Giorgio Silfer, Bartyl Selimi, Marcel Delforge,

Stano Marcek, Bozena Czekajska, Remigiusz T. Lewanderski, E.Bogacinska,

H. Tonkin, H.Dimilian Leonov, Andreas Kuenzli, Renato Corsetti, Rainieri Clerici, Ch. Kiselman,